Trailerladen

Trailers zijn eigenlijk hele gekke donkere hokjes op wielen voor een paard. Hun zicht wordt beperkt in de trailer en ze hebben weinig vluchtmogelijkheden, dit gaat tegen het natuurlijke instinct van het paard in.

Elk paard is anders, de één bevriest op de klep, de ander vliegt er meteen weer uit en de ander draait al om als je het woord trailer noemt. Elke training wordt, om genoemde redenen, aangepast aan de behoeftes van het paard om een goede samenwerking op te bouwen.

Lukt het trailerladen bij jullie nog niet zoals het zou moeten en wil je het vanuit de ontspanning oplossen? Neem dan contact op.